Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

09:36:33 (GMT +5), yakshanba, 26 Мая 2024

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yarim yillik (1 yarim yillik 2017y.) buxgalteriya balansi

                                                                                                                                                           ming.so’m
                                  Ko’rsatkichlar  nomi asosiy faoliyat
                                                                     AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 11 195 178 476
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 13 056 620 251
Eskirish summasi 3 945 211 086
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 9 111 409 165
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 526 894
Kapital qo’yilmalar 1 783 170 063
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 300 072 354
2. Joriy aktivlar 4 234 880 927
Ishlab chiqarish zaxiralari 807 974 274
Kelgusi davr xarajatlari 2 439 824 162
Pul mablag’lari 198 395 625
Boshqa joriy aktivlar 118 290 042
Debitorlar, jami 670 396 824
шу жумладан:    
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 179 194 017
byudjetga bunak to’lovlar 8 801 153
Balans aktivi bo’yicha jami 15 430 059 403
                                                                    PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 8 644 944 914
Ustav kapitali 614 384 306
Rezerv kapitali 6 480 827 061
Taksimlanmagan foyda 344 928 794
boshqa manbalar 1 204 804 753
2. Majburiyatlar 6 785 114 489
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 5 927 142 095
Boshqa majburiyatlar 10 091 394
Kreditorlik qarzlar, jami 847 881 000
шу жумладан:    
beruvchilar va pudratchilar 250 590 908
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 40 718 997
Balans passivi bo’yicha jami 15 430 059 403
"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi  yarim yillik (1 yarim yillik 2017y.) xisoboti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ming.so’m
                                                     Ko’rsatkichlar  nomi asosiy faoliyat
Maxsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum  (NDS siz) 2 062 793 894
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 1 413 833 443
Maxsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 648 960 451
Davr xarajatlari 337 213 324
Boshqa operasion xarajatlar 88 277 232
Asosiy faoliyatning foydasi 400 024 359
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar 299 000 576
Moliyaviy faoliyatning daromadlari 233 127 682
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda 334 151 465
Favquloddagi foyda va zararlar 0
Daromad (foyda) solig’i 9 717 680
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar 25 554 620
Xisobot davrining sof foydasi 298 879 165

 Moliya boshqarmasi


Yuklash uchun hujjatlar