Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

09:40:31 (GMT +5), chorshanba, 29 Мая 2024

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yillik ( 1 kvartal 2017y.) buxgalteriya balansi

                                                                                                                                               ming.so’m
                                  Ko’rsatkichlar nomi asosiy faoliyat
                                                                     AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 11151959813
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 11341824771
Eskirish summasi 3788793507
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 7553031264
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 335519
Kapital qo’yilmalar 3308810890
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 289782140
2. Joriy aktivlar 3522490664
Ishlab chiqarish zaxiralari 761929334
Kelgusi davr xarajatlari 1926260257
Pul mablag’lari 167990329
Boshqa joriy aktivlar 114011429
Debitorlar, jami 552299315
шу жумладан:    
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 162134584
byudjetga bunak to’lovlar 6510004
Balans aktivi bo’yicha jami 14674450477
                                                                    PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 8567616791
Ustav kapitali 614384306
Rezerv kapitali 6360555463
Taksimlanmagan foyda 416753023
boshqa manbalar 1175923999
2. Majburiyatlar 6106833686
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 5329297527
Boshqa majburiyatlar 12729877
Kreditorlik qarzlar, jami 764806282
шу жумладан:    
beruvchilar va pudratchilar 177094949
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 35632293
Balans passivi bo’yicha jami 14674450477
"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (1 kvartal 2017y.)  xisoboti                                                                                                                                                              ming.so’m
                                                     Ko’rsatkichlar  nomi asosiy faoliyat
Maxsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum  (NDS siz) 962449671
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 676792767
Maxsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 285656904
Davr xarajatlari 149606662
Boshqa operasion xarajatlar 42700941
Asosiy faoliyatning foydasi 178751183
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar 72550196
Moliyaviy faoliyatning daromadlari 205868818
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda 312069805
Favquloddagi foyda va zararlar 0
Daromad (foyda) solig’i 8649337
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar 24155466
Xisobot davrining sof foydasi 279265002

 Moliya boshqarmasi

Yuklash uchun hujjatlar