Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

18:30:00 (GMT +5), dushanba, 22 aprel 2024

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yillik (3 kvartal 2018y.) buxgalteriya balansi

                                                                                                            ming sum 

                         Ko’rsatkichlar nomi
asosiy  faoliyat
                                                                   AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 17 932 569 806
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 19 774 231 874
Eskirish summasi 6 448 111 661
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 13 326 120 213
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 527 639
Kapital qo’yilmalar 2 300 500 029
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 2 305 421 925
2. Joriy aktivlar 11 009 512 534
Ishlab chiqarish zaxiralari 805 659 510
Kelgusi davr xarajatlari 8 232 794 124
Pul mablag’lari 606 166 237
Boshka joriy aktivlar 149 562 663
Debitorlar, jami 1 215 330 000
shu jumladan:    
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 149 178 541
byudjetga bo’nak to’lovlar 57 777 816
Balans aktivi bo’yicha jami 28 942 082 340
                                                              PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 14 492 637 021
Ustav kapitali 5 572 250 204
Rezerv kapitali 8 116 304 336
Taqsimlanmagan foyda 305 943 321
boshqa manbalar 498 139 160
2. Majburiyatlar 14 449 445 319
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 12 964 058 033
Boshqa majburiyatlar 5 736 377
Kreditorlik qarzlar, jami 1 479 650 909
shu jumladan:    
beruvchilar va pudratchilar 458 385 071
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 35 841 869
Balans passivi bo’yicha jami 28 942 082 340

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (3 kvartal 2018y.)  xisoboti

                                                                                                                                          ming.sum
                                Ko’rsatkichlar  nomi Asosiy faoliyat
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum  (QQSsiz) 5 258 461 518
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 3 541 382 725
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 1 717 078 793
Davr xarajatlari 706 704 692
Boshqa operasion xarajatlar 191 949 350
Asosiy faoliyatning foydasi 1 202 323 451
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar 623 544 969
Moliyaviy faoliyatning daromadlari 115 315 541
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda 694 094 023
Favquloddagi foyda va zararlar 0
Daromad (foyda) solig’i 42 728 630
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar  
Hisobot davrining sof foydasi 651 365 393

Moliya boshqarmasi