Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

06:17:47 (GMT +5), juma, 19 aprel 2024

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning qisqacha yillik (2 kvartal 2018y.) buxgalteriya balansi

                                                                                                            ming sum 

                         Ko’rsatkichlar nomi
asosiy  faoliyat
                                                                   AKTIV
1. Uzoq muddatli aktivlar 17 173 587 016
Asosiy vositalar (boshlang’ich qiymati) 19 379 161 683
Eskirish summasi 6 184 435 663
Asosiy vositalar (qoldiq qiymati) 13 194 726 020
Nomoddiy aktivlar (qoldiq qiymati) 611 635
Kapital qo’yilmalar 1 754 483 685
Boshqa uzoq muddatli aktivlar 2 223 765 676
2. Joriy aktivlar 10 939 098 064
Ishlab chiqarish zaxiralari 775 760 419
Kelgusi davr xarajatlari 7 991 847 796
Pul mablag’lari 569 337 323
Boshka joriy aktivlar 168 081 666
Debitorlar, jami 1 434 070 860
shu jumladan:    
xaridor va buyurtmachilarning qarzi 171 405 420
byudjetga bo’nak to’lovlar 48 210 994
Balans aktivi bo’yicha jami 28 112 685 080
                                                              PASSIV
1.O’z mablag’lari manbalari 14 417 021 269
Ustav kapitali 5 572 250 204
Rezerv kapitali 8 177 126 998
Taqsimlanmagan foyda 259 213 518
boshqa manbalar 408 430 549
2. Majburiyatlar 13 695 663 811
Uzoq muddatli bank kreditlari va qarzlar 12 371 307 746
Boshqa majburiyatlar 8 330 300
Kreditorlik qarzlar, jami 1 316 025 765
shu jumladan:    
beruvchilar va pudratchilar 335 784 576
byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz 24 385 520
Balans passivi bo’yicha jami 28 112 685 080

"O’zbekiston temir yo’llari" AJ ning moliyaviy natijalar to’g’risidagi yillik (2 kvartal 2018y.)  xisoboti

                                                                                                                                ming.sum
                                Ko’rsatkichlar  nomi Asosiy faoliyat
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum  (QQSsiz) 3 556 082 421
Sotilgan maxsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 2 269 073 550
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi 1 287 008 871
Davr xarajatlari 436 674 308
Boshqa operasion xarajatlar 109 287 033
Asosiy faoliyatning foydasi 959 621 596
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar 409 842 531
Moliyaviy faoliyatning daromadlari 52 976 317
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda 602 755 382
Favquloddagi foyda va zararlar 0
Daromad (foyda) solig’i 33 932 635
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar  
Hisobot davrining sof foydasi 568 822 747

Moliya boshqarmasi