Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

20:48:35 (GMT +5), chorshanba, 21 fevral 2024

"O`zbekiston temir yo`llari" AJ 2016 yil yakunlari bo`yich yillik hisobot

EMITENTNING NOMI
To’liq: “O’zbekiston temir yo’llari” aksiyadorlik jamiyati
Qisqartirilgan: “O’zbekiston temir yo’llari” AJ
Birja tikerining nomi:*  
ALOQA MA’LUMOTLARI
Joylashgan yeri: O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Taras Shevchenko ko’chasi
7-uy
Pochta manzili: 100060
Elektron pochta manzili:* info@uzrailway.uz
Rasmiy veb-sayti:* www.uzrailway.uz
BANK REKVIZITLARI
Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: Milliy Bank Mirobod filiali
Hisob raqami: 20210000100600315001
MFO: 875
RO’YXATDAN O’TKAZISH VA IDENTIFIKAЦIYA RAQAMLARI:
Ro’yxatdan o’tkazuvchi organ tomonidan berilgan: 28
Soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 201051951
DAVLAT STATISTIKA ORGANI TOMONIDAN BERILGAN RAQAMLAR:
MSHT: 144
KTUT: 1060292
XXTUT: 51111
MHOBT: 1726273
EMITENTNING MOLIYAVIY-IQTISODIY HOLATI KO’RSATKICHLARI
Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti: 0,82
Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti: 2,7
Mutloq likvidlilik koeffistienti: 0,02
O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti: 0,7
Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati: 0,024
MANSABDOR SHAXSLARNING (IJROIYA ORGANINING) SHAXSIY TARKIBIDAGI O’ZGARISHLAR
Qaror qabul qilingan sana Vazifaga kirishish sanasi F.I.O. Lavozimi Emitentning qaror qabul qilgan organi Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan, vakolatlarining muddati tugagan)
17.03.2016 17.03.2016 Ismatullayev Sherzod Shuxratovich Bosh menejer bosh muxandis Yagona aksiyador Tarkibdan     chiqarilgan
17.03.2016 17.03.2016 Sadikov Shuxrat Maxamatsidiqov Boshqaruv raisining o`rinbosari Yagona aksiyador Tarkibdan     chiqarilgan
17.03.2016 17.03.2016 Ikramov Ravshan Xursanovich Boshqaruv raisining o`rinbosari Yagona aksiyador Saylangan
17.03.2016 17.03.2016 Kadirov Erkin Shuxratovich Boshqaruv raisining o`rinbosari Yagona aksiyador Saylangan
12.05.2016 12.05.2016 Xasilov Xusniddin Nuriddinovich Bosh menejer bosh muxandis Yagona aksiyador Saylangan
22.11.2016 22.11.2016 Xudoykulov Oybek Nosirboyevich Boshqaruv raisining o`rinbosari Yagona aksiyador Saylangan
22.11.2016 22.11.2016 Radjapov Mansur Kuchkarovich Boshqaruv raisining o`rinbosari Yagona aksiyador Saylangan
HISOBOT YILIDA EMITENT FAOLIYATIDAGI MUHIM FAKTLAR
Muhim fakt nomi Muhim fakt nomi Muhim fakt nomi Muhim fakt nomi
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 6 09.02.2016 10.02.2016
Qo`shimcha aksiyalar chiqarilishi 25 26.02.2016 26.02.2016
Sho`’ba xo`jalik jamiyatlari ro`yxatidagi o`zgarishlar 11 29.02.2016 29.02.2016
Tobe xo`jalik jamiyatlari ro`yxatidagi o`zgarishlar 12 29.02.2016 29.02.2016
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 6 29.02.2016 29.02.2016
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 6 17.03.2016 18.03.2016
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar 8 17.03.2016 18.03.2016
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar 8 12.05.2016 12.05.2016
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 6 04.10.2016 04.10.2016
Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 6 28.10.2016 28.10.2016
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi o`zgarishlar 8 23.11.2016 23.11.2016
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN BUXGALTERIYA BALANSI (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Ko’rsatkichlar nomi Ko’rsatkichlar nomi Ko’rsatkichlar nomi
AKTIV
I. Uzoq muddatli aktivlar      
Asosiy vositalar: 000    
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8121169092.00 10527417487.00
Eskirish summasi (0200) 011 2932234800.00 3423307367.00
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 - 011) 012 5188934292.00 7104110120.00
Nomoddiy aktivlar: 000    
Boshlang’ich qiymati (0400) 020 1439850.00 1522966.00
Amortizastiya summasi (0500) 021 806352.00 1105815.00
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 - 021) 022 633498.00 417151.00
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: 030 198827699.00 246200185.00
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 50499233.00 57959074.00
Sho’ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 2134992.00 5656455.00
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060 125505928.00 150667578.00
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070 5626103.00 6838527.00
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080 15061443.00 25078551.00
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090 5531793.00 9153984.00
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 3174919345.00 2834711892.00
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) 110 2876364.00 2603064.00
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120 17247627.00 25138613.00
I bo’lim bo’yicha jami(satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 8588970618.00 10222335009.00
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: 140 740778959.00 918425834.00
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 661537636.00 819530511.00
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 52256325.00 80026565.00
Tayyor mahsulot (2800) 170 2576252.00 7749872.00
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180 24408746.00 11118886.00
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190 868301386.00 1366091169.00
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200    
Debitorlar, jami(satr.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 468253903.00 500735271.00
shundan: muddati o’tgan 211 24341057.00 7822579.00
Xaridor va buyurtmachilarning Qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 148701321.00 163855350.00
Ajratilgan bo’linmalarning Qarzi (4110) 230    
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240 197055308.00 223741522.00
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 202706.00 448974.00
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 103185079.00 94721489.00
Byudjetga soliq va yig’imlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 12441892.00 7740384.00
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 151843.00 694277.00
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290    
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300 666713.00 946919.00
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 5849041.00 8586356.00
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 126836535.00 171917383.00
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330 825.00 1142.00
Hisoblashish schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 9446497.00 8014024.00
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350 103516126.00 84924514.00
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 13873087.00 78977703.00
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 8634500.00 14854401.00
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380 3476418.00 3745591.00
II bo’lim bo’yicha jami (satr.140+190+200+210+320+370+380) 390 2216281701.00 2975769649.00
Balans aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 10805252319.00 13198104658.00
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 589489813.00 614384306.00
Qo’shilgan kapital (8400) 420    
Rezerv kapitali (8500) 430 4347440762.00 5737851427.00
Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) 440    
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 217931857.00 507693607.00
Maqsadli tushumlar (8800) 460 1731511300.00 885865126.00
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470    
I bo’lim bo’yicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 6886373732.00 7745794466.00
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 3243935758.00 4675490146.00
shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491    
  492    
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500    
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510    
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520    
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530    
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540    
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550    
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560    
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570 3241935758.00 4675490146.00
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 2000000.00  
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590    
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 674942829.00 776820046.00
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 651211265.00 762075830.00
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari 602 18671676.00 22978514.00
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 132315373.00 219818890.00
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620    
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630 160152370.00 162118460.00
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640 179635.00  
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650    
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660    
Olingan bo’naklar (6300) 670 247864791.00 218763435.00
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 19262500.00 20798130.00
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690    
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 25615460.00 56198524.00
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710    
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 43590218.00 54528766.00
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 21397333.00 14341666.00
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 2154596.00 402550.00
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750    
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 22410553.00 29849625.00
II bo’lim bo’yicha jami (satr.490+600) 770 3918878587.00 5452310192.00
Balans passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 10805252319.00 13198104658.00
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN MOLIYAVIY NATIJALAR
TO’G’RISIDAGI HISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi O’tgan yilning shu davrida Hisobot davrida
daromadlar (foyda) Xarajatlar (zararlar) Daromadlar (foyda) Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 2911346196.00   3362225550.00  
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020   2094268506.00   2474622038.00
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 817077690.00   887603512.00  
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080), shu jumladan: 040   500372981.00   568302199.00
Sotish xarajatlari 050   6968690.00   8923566.00
Ma’muriy xarajatlar 060   83963335.00   97125453.00
Boshqa operastion xarajatlar 070   409440956.00   462253180.00
Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan chiqariladigan hisobot davri xarajatlari 080        
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 140526106.00   135306333.00  
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 457230815.00   454607646.00  
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+ 160), shu jumladan: 110 195331325.00   269112080.00  
Dividendlar shaklidagi daromadlar 120 34234576.00   39937360.00  
Foizlar shaklidagi daromadlar 130 4.00   4263.00  
Uzoq muddatli ijara (lizing) dan daromadlar 140        
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150 160106443.00   228342637.00  
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160 990302.00   827820.00  
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170   118858296.00   159047300.00
Foizlar shaklidagi xarajatlar 180   22366175.00   35367264.00
Uzoq muddatli ijara (lizing) bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190        
Valyuta kursi farqidan zararlar 200   96309566.00   123522480.00
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210   182555.00   157556.00
Umum xo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 533703844.00   564672426.00  
Favqulotdagi foyda va zararlar 230        
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 533703844.00   564672426.00  
Daromad (foyda) solig’i 250   15728580.00   16304363.00
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar 260   38699255.00   40674456.00
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 479276009.00   507693607.00  
AUDITORLIK TEKSHIRUVI NATIJALARI TO’G’RISIDA MA’LUMOT
Auditorlik tashkilotining nomi: Listenziya berilgan sana: Listenziya raqami: Xulosa turi: Auditorlik xulosasi berilgan sana: Auditorlik xulosasining raqami: Tekshirish o’tkazgan auditor (auditorlar)ning F.I.Sh.: Auditorlik xulosasining nusxasi:
Odil audit 2008-08-18 143 Ijobiy 2017-04-28   Gaipova Z.X. Yuklash
AFFILLANGAN SHAXSLAR RO’YXATI (hisobot yilining yakuni holatiga)
F.I.Sh. yoki to’liq nomi F.I.Sh. yoki to’liq nomi F.I.Sh. yoki to’liq nomi Asos(lar) sodir etilgan sana
O’zbekiston Respublikasi Davlat raqobat qo`mitasi qo’mitasi qoshidagi Davlat aktivlarini boshqarish markazi O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, O’zbekiston shox ko’chasi, 55-uy Emitent ustav jamg’armasining 100% ega 2002-01-25
“Toshkent” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, turkiston ko'chasi, 7 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Buxoro” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, buxoro viloyati, kogon shahri, zebiniso ko'chasi, 2 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Qo'qon” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Farg’ona viloyati, Қo'қon shahri, Shoxruxobod ko'chasi, 11 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Termiz” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Abu Ali ibn Sino ko'chasi, 70 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Qarshi” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, O'zbekiston ko'chasi, 8 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Qo'g’irod” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Qoroqalpog’iston respublikasi, Qo'ng’irod shahri, O'zbekiston ko'chasi 76 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“O'zbektemiryo'lekspedistiya” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 8 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Rels payvandlash poezdi -14” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Ko'prikqurilish” tresti unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bog’iston ko'chasi, 10 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Energomontaj poezdi-1” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tolimorjon ko'chasi, 10 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Maxsus қurilish-montaj poezdi-406” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“O'ztemiryo'lqurilishmontaj” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani,
Bextereva ko'chasi, 113/10
ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“O'ztemiryo'lmashta'mir” unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qodirova ko'chasi, 64 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-05-06
“Toshtemiryo'lloyixa” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2009-11-17
“Temiryo'lta'min” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Serg’ali tumani, Proektnaya ko'chasi, g-24. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2009-11-19
“Shoshtrans” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, T. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2009-07-10
“Temiryo'lfarmastiya” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani , Qodirova ko'chasi, 45-uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 1999-05-27
“Yo'l elektr-mexanik ustaxonalari” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Xamza tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13a uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2009-12-27
“Lokomotiv” PFK ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, A. Adilxodjaev ko'chasi, 1- uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-02-15
“Samarqand fuqarolar inshoatlari qurilishi” ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Samarqand viloyati, Samarqand shahri, depo ko'chasi, 79 b uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2005-07-26
“Boshtransloyixa” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, nukus ko'chasi, 23a uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-12-19
“Toshkent yo'lovchi vagonlarni qurish va ta'mirlash zavodi” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, X.Umarov ko'chasi, 8-uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-09-16
“O'ztemiryo'lkonteyner” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13/11 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-09-18
“O'zvagonta'mir” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Elbek ko'chasi, 8 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-09-24
“O'ztemiryo'lyo'lovchi” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, usmon nosir ko'chasi, 2 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-10-15
“Yo'lreftrans” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahri, guliston ko'chasi, 351 uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2002-10-05
“O'zelektroterm” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Namangan viloyati, Namangan shahri, 8- mart ko'chasi, 3uy. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2013-09-09
“Urganch ekskavator” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Sanoat ko'chasi, 1-uy ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2013-09-09
“UzXCMG” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Sanoat ko'chasi, 1-uy ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2014-02-06
“Granit” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, Ziyoviddin shaharchasi. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2010-05-06
“Eyvalekmaxsustemirbeton” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Eyvalek shaharchasi. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2006-08-03
“Mexmost” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Serg’ali tumani, Janubiy sanoat zonasi. ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2010-10-19
“Toshkent mexanika zavodi” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2015-05-29
"Ekskavator va gusenitsali texnikalarni tarmirlash zavodi " Unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Jizzax viloyati ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2016-07-21
"Sardoba agrosanoat majmasi " Unitar korxonasi O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Amir Temur ko`chasi 4 uy ustav kapitalidagi 20 yoki undan ortiq foiz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli 2015-09-29

                                                                                          

 

Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi