Ishonch telefoni (+998 71) 237-99-98Dush. – Jum. 9-00 dan 18-00 gacha

Vokzal ma‘lumotxonasi 1005Kecha-kunduz

Tarif kalkulyatori

08:03:27 (GMT +5), shanba, 10 iyun 2023

“O’zbekiston temir yullari” AJning 2014 yil yakunlari bo’yicha yillik HISOBOTI

1. EMITENTNING NOMI
To’liq: “O’zbekiston temir yo’llari”
aksiyadorlik jamiyati
Qisqartirilgan: “O’zbekiston temir yo’llari” AJ
Birja tikerining nomi:  
2. ALOQA MA’LUMOTLARI
Joylashgan eri: O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko’chasi, 7-uy
Pochta manzili:   100060
Elektron pochta manzili info@uzrailway.uz
Rasmiy veb-sayti: www.uzrailway.uz
3. BANK REKVIZITLARI
Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: TIF MB UzR, Mirobod bo’limi
Hisob raqami: 20210000100600315001
MFO: 00875
4. RO’YXATDAN O’TKAZISH VA IDENTIFIKAЦIYA RAQAMLARI:
ro’yxatdan o’tkazuvchi organ tomonidan berilgan: №:28  28.05.2015y.
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 201051951
DAVLAT STATISTIKA ORGANI TOMONIDAN BERILGAN RAQAMLAR:
MSHT: 144
KTUT: 01060292    
XXTUT: 51111
MHOBT: 1726273
5. EMITENTNING MOLIYAVIY-IQTISODIY HOLATI KO’RSATKICHLARI
Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti: 1,03
Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti: 2,68
Mutloq likvidlilik koeffistienti: 0,18
O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti: 0,47
Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati: 2,12
6. HISOBOT YILIDA QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YICHA HISOBLANGAN DAROMADLAR MIQDORI
Oddiy aksiyalar bo’yicha
bir dona aksiyaga so’mda:  
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga foizda:  
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha
bir dona aksiyaga so’mda:  
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga foizda:  
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha
bir dona qimmatli qog’ozga so’mda:  
bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymatiga foizda:  
7. QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YICHA DAROMADLARNI TO’LASH YUZASIDAN MAVJUD QARZDORLIK
Oddiy aksiyalar bo’yicha
Hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda):  
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda):  
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha
Hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda):  
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda):  
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha
Hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda):  
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda):  
8. MANSABDOR SHAXSLARNING (IJROIYA ORGANINING) SHAXSIY TARKIBIDAGI O’ZGARISHLAR
O’zgarish sanasi F.I.O. Lavozimi Emitentning qaror qabul qilgan organi Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan, vakolatlarining muddati tugagan)
qaror qabul qilingan sana vazifaga kirishish sanasi
1. 01.12.2014y. Xosilov X.N. Bosh menedjer-bosh muxandis Kompaniya Kengashi tarkibdan chiqarilgan
2. 01.12.2014y. Ismatullaev Sh.Sh. Bosh menedjer-bosh muxandis Kompaniya Kengashi saylangan
9. HISOBOT YILIDA QO’SHIMCHA CHIQARILGAN QIMMATLI QOG’OZLAR HAQIDAGI ASOSIY MA’LUMOTLAR
Emitentning chiqarish to’g’risida qaror qabul qilgan organi:  
Qimmatli qog’ozning turi:  
Qimmatli qog’ozlarning soni:  
Bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymati:  
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sanasi:  
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan raqami:  
Joylashtirish shakli:  
Joylashtirishning boshlanish sanasi:  
Joylashtirishning yakunlanish sanasi:  
10. HISOBOT YILIDA EMITENT FAOLIYATIDAGI MUHIM FAKTLAR
Muhim fakt nomi Muhim fakt raqami Muhim fakt yuz bergan sana Muhim fakt e’lon qilingan sana
1. Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 06 08.05.2014y. QQM 10.05.2014y.
2. Emitentning yuqori Boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror qarorlar 06 16.12.2014y. QQM 18.12.2014y.
3. Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni xisobga olish 32 16.12.2014y. QQM 18.12.2014y.
11. AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN BUXGALTERIYA BALANSI (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi Hisobot davri boshiga Hisobot davri oxiriga
AKTIV      
I. Uzoq muddatli aktivlar      
Asosiy vositalar:      
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 6387938221 7213786827
Eskirish summasi  (0200) 011 1958348564 2356991690
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 - 011) 012 4429589657 4856795137
Nomoddiy aktivlar:      
Boshlang’ich qiymati (0400) 020 1105257 1154821
Amortizastiya summasi (0500) 021 305614 555174
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 - 021) 022 799643 599647
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: 030 86764547 96337961
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 25772990 33158730
Sho’ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 1745115 1878656
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060 45124552 45096922
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070 2333935 4844064
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080 11787955 11359589
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090 5758578 6096507
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 1268125289 1573048668
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) 110 1062000 3196364
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120 8249416 10947515
I bo’lim bo’yicha jami(satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 5800349130 6547021799
II. Joriy aktivlar      
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: 140 552021663 629083577
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 506780875 586408481
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 21527452 28830731
Tayyor mahsulot (2800) 170 52100 1387641
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180 23661236 12456704
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190 476419603 543418272
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 0 0
Debitorlar, jami(satr.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 403764180 459586597
shundan: muddati o’tgan 211 28033106 61242836
Xaridor va buyurtmachilarning Qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 118241157 123172327
Ajratilgan bo’linmalarning Qarzi (4110) 230 0 0
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240 172422333 195601703
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 231742 307414
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 93257375 92643705
Byudjetga soliq va yig’imlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 11036965 31126342
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 25073 5788131
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290 0 0
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300 856798 766100
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 7692737 10180875
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 88298309 118019899
Kassadagi pul mablag’lari  (5000) 330 80248 515
Hisoblashish schyotidagi pul mablag’lari  (5100) 340 11676869 9214222
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350 62285655 96474690
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 14255537 12330642
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 93000 5596000
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380 2580980 3345157
II bo’lim bo’yicha jami (satr.140+190+200+210+320+370+380) 390 1523177735 1759049478
Balans aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 7323526865 8306071271
PASSIV      
I. O’z mablag’lari manbalari      
Ustav kapitali (8300) 410 502842875 502851875
Qo’shilgan kapital (8400) 420 0 0
Rezerv kapitali (8500) 430 2925794052 3503930275
Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) 440 0 0
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 911392606 624715984
Maqsadli tushumlar (8800) 460 790280656 1009043887
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470 0 0
I bo’lim bo’yicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 5130310189 5640542021
II. Majburiyatlar      
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 1624575384 2010726936
shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491 0 0
  492 0 0
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500 0 0
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510 0 0
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520 0 0
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530 0 0
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540 0 0
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550 0 0
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560 0 0
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570 1621195384 2008066936
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 3380000 2660000
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590 0 0
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 568641292 654802314
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 547697671 623266697
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari 602 31537061 26935189
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 167088297 139361433
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620 0 0
Sho’’ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630 40518194 91925580
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640 100393 18722
Soliq va majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650 0 0
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660 0 0
Olingan bo’naklar (6300) 670 249665190 309086582
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 11095990 8084129
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690 0 0
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 25823131 18646984
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 0 0
Mehnatga  haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 39330733 40920696
Qisqa muddatli bank kreditlari  (6810) 730 1833574 28324178
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 2507514 3192717
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750 0 0
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 14176136 15241293
II bo’lim bo’yicha jami  (satr.490+600) 770 2193216676 2665529250
Balans passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 7323526865 8306071271
12. AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN MOLIYAVIY NATIJALAR TO’G’RISIDAGI HISOBOT 
(ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi O’tgan yilning shu davrida Hisobot davrida
daromadlar (foyda) Xarajatlar (zararlar) Daromadlar (foyda) Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 2799935534 X 2938333638 X
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 X 1746321189 X 1991022603
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 1053614345 X 947311035 X
Davr xarajatlari, jami  (satr.050+060+070+080), shu jumladan: 040 X 429551147 X 484984943
Sotish xarajatlari 050 X 5303172 X 6666483
Ma’muriy xarajatlar 060 X 62601198 X 74387360
Boshqa operastion xarajatlar 070 X 361646777 X 403931100
Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan chiqariladigan hisobot davri xarajatlari 080 x 0 x 0
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 123501795 X 139388440 X
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 747564993 X 601714532 X
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+ 160), shu jumladan: 110 61257747 X 63267300 X
Dividendlar shaklidagi daromadlar 120 8022338 X 10045753 X
Foizlar shaklidagi daromadlar 130 21002 X 216994 X
Uzoq muddatli ijara (lizing) dan daromadlar 140 0 X 0 X
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150 53082937 X 52259517 X
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160 131470 X 745036 X
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210),  shu jumladan: 170 X 62268021 X 80660353
Foizlar shaklidagi xarajatlar 180 X 15274451 X 21456118
Uzoq muddatli ijara (lizing) bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190 X 0 X 0
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 X 46709671 X 59095781
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210 X 283899 X 108454
Umum xo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 746554719 x 584321479 x
Favqulotdagi foyda va zararlar 230 0 0 0 0
Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 746554719 X 584321479 X
Daromad (foyda) solig’i 250 X 26043300 X 18845215
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar 260 X 56999126 X 4443440
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 663512293 X 521041824 X
13. AUDITORLIK TEKSHIRUVI NATIJALARI TO’G’RISIDA MA’LUMOT
Auditorlik tashkilotining nomi: OOO «AUDIT-AS».
Listenziya berilgan sana: 19.04.2010y.
Listenziya raqami: 00255
Xulosa turi: Xo’jalik sub’ekti “O’zbekiston temir yo’llari” DATK ning moliyaviy Hisoboti  va shu xo’jalik sub’ekti tomonidan amalga oshirilgan moliyaviy va xo’jalik operastiyalari O’zbekiston Respublikasi Qonunining talabiga javob beradi.
Auditorlik xulosasi berilgan sana:  
Auditorlik xulosasining raqami:  
Tekshirish o’tkazgan auditor (auditorlar)ning F.I.Sh.: Bell V.V., Cherezova E.G. Kim M. V.
Auditorlik xulosasining nusxasi:  
14. HISOBOT YILIDA TUZILGAN YIRIK BITIMLAR RO’YXATI
Bitim tuzilgan sana Kontragentning F.I.Sh. yoki to’liq nomi Bitim predmeti Summasi Emitent bitim bo’yicha kim hisoblanadi (tovar va xizmatlarni oluvchi/begonalashtiruvchi)
           
15. HISOBOT YILIDA AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN TUZILGAN BITIMLAR RO’YXATI
Bitim tuzilgan sana Kontragentning F.I.Sh. yoki to’liq nomi Bitim predmeti Summasi Emitentning bitimlar bo’yicha qaror qabul qilgan organi Bitimlar bo’yicha qabul qilingan qarorlarning to’liq ta’rifi
             
16 AFFILLANGAN SHAXSLAR RO’YXATI (hisobot yilining yakuni holatiga)
F.I.Sh. yoki to’liq nomi Joylashgan eri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) Ular affillangan shaxs deb e’tirof etilish asosi Asos(lar) sodir etilgan sana
1 Andijon viloyati MTP birlashmasi Andijon sh. Bobir shox-24 O’zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish Davlat qo’mitasi Huzuridagi Davlat aktivlarini boshqarish markaziga berilgan ustav kapitalining yigirma va undan ortiq foiziga ega bo’lgan xo’jalik jamiyatlari 06.05.2014y.
2 Andijon elektr tarmoklari Andijon sh. A.Xaydarov-53 06.05.2014y.
3 Toj Metall ul.Abdurauf Fitrat, 52 06.05.2014y.
4 Andijon biokimyo zavodi Andijon sh. Bobirshox 12 06.05.2014y.
5 Issiklik manbai Andijon sh. Lomonosov kucha 2 06.05.2014y.
6 Avtotraktor Andijon tumani Ok-er KFY 06.05.2014y.
7 Andijon gusht-sut savdo Andijon sh. Chinobod kuchasi 41-a 06.05.2014y.
8 Kitob savdosi Andijon sh. Istiklol ko’chasi, 8 06.05.2014y.
9 Oltinkul tuman KMS Oltinkul t-n Ok tepa kishlogi 06.05.2014y.
10 Paxtaobod KMK Paxtaobod t-n Irrigator kucha №22 06.05.2014y.
11 Xujalik madaniy mollar bazasi Andijon sh., Yuldashev ko’chasi, 55 06.05.2014y.
12 Andijon ulgurji savdo i/ch bazasi Andijon sh. Sanoat ko’chasi, 280 06.05.2014y.
13 Izboskan tuman kinovideo Izboskan t-n Poytug sh 06.05.2014y.
14 Asaka temir-beton buyumlari Asaka t-n Asaka shahri 06.05.2014y.
15 Oltinkul tuman KFB Oltinkul tuman Maorif kucha 1 06.05.2014y.
16 Buxoro viloyati MTP birlashmasi Buxoro shaxar, X.Orif Moxitabon ko’chasi, 1-uy 06.05.2014y.
17 Buxoro gusht-sut savdo Buxoro shaxar, Kogon shox ko’chasi, 10-uy 06.05.2014y.
18 Issiklik manbai Buxoro shaxar, MustaQillik ko’chasi, 27/1-uy 06.05.2014y.
19 Buxoroparranda Kogon tuman, Sarayon KFY 06.05.2014y.
20 Buxoro ta’mirlash Buxoro shaxar, Orif Xo’ja Moxitobon 1-uy 06.05.2014y.
21 Buxoropaxtatrans G’ijduvon tuman, Sarmijon QFY, G’ajdumak Qishlog’i 06.05.2014y.
22 Buxoro ozik-ovkat Buxoro shaxar, Kogon shox ko’chasi 10-uy 06.05.2014y.
23 Madatkor Farm G’ijduvon tuman, Yu.Xamadoniy ko’chasi 46-uy 06.05.2014y.
24 Chorvanasl Buxoro shaxar, X.Sheroziy 22-uy 06.05.2014y.
25 Bunyodkor Zafarobod G’ijduvon tuman Zafarobod Qo’rg’ona 06.05.2014y.
26 Viloyat MTP birlashmasi Jizzax shaxar Lavrenteva kuchasi 3 06.05.2014y.
27 Jizzax xududiy elektr  tarmoklari korxonasi Jizzax shaxar, Sadovaya ko’chasi, 60 06.05.2014y.
28 Jizzak plastmassa Jizzax shaxar, Toshkent ko’chasi, 5 06.05.2014y.
29 Farxod kinoteatr Dustlik tumani Do’stlik sh. 06.05.2014y.
30 Buston loyiHa kidiruv idorasi Zarbdar tumani 06.05.2014y.
31 Nasil xizmat Jizzax shahri  Xayrabad maxal. 06.05.2014y.
32 Jizzaxkishloksuvloyixa Jizzax shahri 06.05.2014y.
33 Jizzax issiklik energokurilish Jizzax shahri   "A" sanoat Hududi 06.05.2014y.
34 MTP birlashmasi Karshi shahri, Koson yuli kuchasi 06.05.2014y.
35 Kashkadaryo ozik-ovkat mollari Qarshi shahri O’zbekiston ovozi gazetasi kuchasi 4a uy 06.05.2014y.
36 Kashkadaryo Hududiy elektr tarmoklari Qarshi shahri A.Navoyi kuchasi1-uy 06.05.2014y.
37 Muborak issiQlik elektr markazi Muborak tuman, Sanoat xududi, 180900 06.05.2014y.
38 AK "Uzgeoburg’uneftgaz" Qarshi shahri, MustaQillik kuchasi, 35 06.05.2014y.
39 Kashkadaryoneftgazishchi-ta’minot G’uzor tuman, Sho’rtan mavzesi, 180320 06.05.2014y.
40 Issiklik manbai Karshi shahri  B.Sherkulov kuchasi 06.05.2014y.
41 Shahrisabz vino-aroq shahrisabz sh. Ipak yo’li ko’chasi, 170-uy 06.05.2014y.
42 Viloyat bosmaxonasi Karshi shahri Mustakillik kuchasi 22-uy 06.05.2014y.
43 Nishon tolasi Nishon tumani Eski Nishon kishlogi 06.05.2014y.
44 Kitob avtoyul Kitob tumani, Rus kishlogi 06.05.2014y.
45 Kashkadaryo yul ta’minot Karshi shahri Shayx-Ali kurgonii Koson yuli 06.05.2014y.
46 Mulk-30 Karshi tumani Mirmron kishlogi Ertepa abonent bulimi 06.05.2014y.
47 Muborak uy-joylardan foydalanish kup tarmokli korxonasi Muborak tumani 4-A mitti tuman 06.05.2014y.
48 Kasbi non ishlab chikarish Kasbi tumani, Muglon kishlogi 06.05.2014y.
49 Kasbi umumiy ovkatlanish Kasbi tumani, Muglon kishlogi 06.05.2014y.
50 Karshi sanitar tozalash Karshi shahri, Nasaf kuchasi 325-uy 06.05.2014y.
51 Kitob tuman savdo Kitob shahri, G.Jurabek kuchasi 127-uy 06.05.2014y.
52 Kitob ok suv umumiy ovkatlanish Kitob shahri, A.Kushchi Mfy, Furkat kuchasi 18-uy 06.05.2014y.
53 Kitob tuman tayyorlov savdo Kitob tumani, Xromiy MFY, A.Kodiriy kuchasi 151-uy 06.05.2014y.
54 Kukdala savdo Chirokchi tumani, Kukdala kishlogi 06.05.2014y.
55 Dexkonobod non ishlab chikarish Dexkonobod tumani, Korashna kurgoni 06.05.2014y.
56 Nishon tuman tayyorlov savdo Nishon tumani Eski Nishon kishlogi 06.05.2014y.
57 Karshi tuman savdo Karshi tumani,  Guzor yuli 9-km 06.05.2014y.
58 Karshi nasaf savdo Karshi shahri Uzbekiston ovozi kuchasi 31-uy 06.05.2014y.
59 Koson tuman savdo Koson tumani, Oxunboboev kuchasi, 55-uy 06.05.2014y.
60 Muborak tuman savdo Muborak shahri 1-m/t, Promzona 06.05.2014y.
61 Kasbi tarakkiyot savdo Kasbi tumani, Muglon kishlogi 06.05.2014y.
62 Kasbi tumani tayyorlov savdo Kasbi tumani, Muglon kishlogi 06.05.2014y.
63 Kitob ulurji universal savdo bazasi Kitob shahri, G.Jurabek kuchasi, 5-uy 06.05.2014y.
64 Kamashi tumanlararo ulgurji chakana savdo ishlab chikarish Kamashi tumani, Alpomish kuchasi 24-uy 06.05.2014y.
65 Karshi universal ulgurji savdo bazasi Kashkadaryo viloyati, Karshi shahri Nasaf kuchasi 79-uy 06.05.2014y.
66 Chirokchi tumani Sayoxat Chirokchi tumani Oxunboboev kuchasi 18-uy 06.05.2014y.
67 Koson pulati matlubotsavdo Koson tumani, Pulati shaxarchasi 06.05.2014y.
68 GASN Yakkabagskogo rayona Yakkabog tumani G.Gulom kuchasi 11-uy 06.05.2014y.
69 Kashkadaryokommundrenaj Karshi shahri Nasaf kuchasi 262-uy 06.05.2014y.
70 Karshi universal ulgurji savdo bazasi-2 Qarshi sh. O’zbekiston ovozo gazetasi ko’chasi, 24-uy 06.05.2014y.
71 RK MTP birlashmasi g.Nukus.ul.A.Dosnazarova №100 06.05.2014y.
72 Karakalpak gusht-sut sawda g.Nukus Berdax guzarы №1 06.05.2014y.
73 Karakalpakskoe predpriyatie  territorialnыx elektricheskix setey g.Nukus ul.Dizelnaya 1 06.05.2014y.
74 Taxiatash issiklik elektr stansiyasi g.Taxiatash.p/o №1 06.05.2014y.
75 Chimbay may Chimbayskiy r-n,                 ul.S.Kamalova №57 06.05.2014y.
76 Kommunallik issilik orayi g.Nukus ul.Beruni № 20 06.05.2014y.
77 Mangit pilla Amudarinskiy r-n 06.05.2014y.
78 Nukus kinovideo g.Nukus 06.05.2014y.
79 Chimbay ATP-40 Chimb.r-n ul.Doslыk guzarы 06.05.2014y.
80 Nokis arka avtovokzal  g.Nukus ul.Dosnazarova 06.05.2014y.
81 Nukusremmash g.NukusGarezsizlik b/n 06.05.2014y.
82 Karakalpakkuteresavda g.NukusXodjeliyskoe sh. 06.05.2014y.
83 Taxiatash issilik tarmagi g.Taxiatash ul.Tantashevab/n 06.05.2014y.
84 Navoiy viloyati MTPlar birlashmasi Ibn-Sino JX, br-4 06.05.2014y.
85 Kizilkumstement Navoiy shahri-3 210103 06.05.2014y.
86 Navoi xududdiy elektr tarmoklari korxonasi Navoiy sh. Nizomiy ko’chasi 22-uy 210109 06.05.2014y.
87 Navoi issiklik elektr stansiyasi Karmana t. YangiQo’rg’on QFY 210600 06.05.2014y.
88 Navoiazot Navoiy shahri-5 210105 06.05.2014y.
89 Avtotransstroymexanizastiya Navoiy sh. S.Ayniy ko’chasi 69-uy 210100 06.05.2014y.
90 Karmana ichimlik suv Karmana t. Toshkent ko’chasi 7-uy 06.05.2014y.
91 Karmana Moy Invest Karmana t. Malikrabot Qo’rg’oni 06.05.2014y.
92 Navoimontajavtomatika Navoiy sh. S.Ayniy-1  210100 06.05.2014y.
93 Kiziltepa ta’minot USB (ulgurji savdo bazasi) Qiziltepa sh. Navro’z ko’chasi 70-uy 706700 06.05.2014y.
94 Namanganagromash Namangan sh, A.Temur ko’chasi 97-uy 06.05.2014y.
95 Namangan viloyat MTP birlashmasi Namangan sh, A.Temur ko’chasi 75-uy 06.05.2014y.
96 Namangan Hududiy elektr tarmoklari korxonasi Namangan sh, Marg’ilon ko’chasi 8-uy 06.05.2014y.
97 Ibrat bosmaxonasi Namangan sh, Navoiy ko’chasi 36-uy 06.05.2014y.
98 Barion Chust tum, So’fizoda ko’cha 51-uy 06.05.2014y.
99 Mushtariy Namangan sh, Qo’Qon ko’chasi 5-uy 06.05.2014y.
100 Bioservis Namangan sh, Do’stlik ko’chasi 35-uy 06.05.2014y.
101 Chortok ipak kurti ChortoQ tum, Kushan Qishlog’i 06.05.2014y.
102 Xur ozod yurt Uychi tum, Rovot Qishlog’i 06.05.2014y.
103 Moskovsko-Uzbekskiy gostinichnыy kommercheskiy stentr   06.05.2014y.
104 Invessttroy   06.05.2014y.
105 Samarkand viloyat MTPlar birlashmasi Samarkand sh., Amir Timur k-si 95 uy 06.05.2014y.
106 Samarkand elektr tarmoklari Samarkand sh., Gagarina k-si 151 06.05.2014y.
107 Samarkandkimyo Samarkand shaxar, Kimyogarlar kurgoni 06.05.2014y.
108 Biznes stentr Samarkand Samarkand shaxar, Kuk-saroy maydoni 06.05.2014y.
109 Ingichka koni Kattakurgon sh., Dubrovskaya k-si 1. 06.05.2014y.
110 Samarkandskiy vinkombinat im. prof. N. A. Xovrenko Samarkand shaxar, M.Koshgariy kuchasi 58-uy 06.05.2014y.
111 Issiklik manbai Samarkand shaxar, Buyuk ipak yuli 88-a-uy 06.05.2014y.
112 Alpomish Samarkand shaxar, A.Temur kuchasi 83-uy 06.05.2014y.
113 Katakurgon pilla urugchilik zavodi Kattakurgon shaxar, R.Ortikov kuchasi 22-uy 06.05.2014y.
114 Samarkand ulgurji savdo invest bazasi Samarkand shaxar, Uzbekiston kuchasi 116-uy 06.05.2014y.
115 Kattakurgon yul kuruvchi Kattakurgon tumani, Kiyot kishlogi 06.05.2014y.
116 ATEK Samarkand shaxar, Chupon-Ota maskani 06.05.2014y.
117 PMK-11 Samarkand viloyati, Pastdargom tumani 06.05.2014y.
118 Kafolat Ishtixon tumani Sheyxlarkent kishlogi 06.05.2014y.
119 Sirdaryo viloyati MTP birlashmasi g.Gulistan, ul. N.Zokirova 148 06.05.2014y.
120 Sirdaryo elektr tarmoklari g.Gulistan, ul. Mustakillik 64 06.05.2014y.
121 Sirdaryo issiklik elektr stansiyasi Sыrdarinskaya obl., g. Shirin 06.05.2014y.
122 Respublika kimyo maHsulotlari bazasi Mirzaobod tumani Bog’iston QFY 06.05.2014y.
123 Sirdaryo gosht-sut savdo Guliston sh. 3 mavze 06.05.2014y.
124 Gulistonparranda Guliston sh. Ulug’obod ko’rg’oni 06.05.2014y.
125 Yangier shaHar KFB Yangier shahri 06.05.2014y.
126 Guliston Avtoshoxbekat Guliston shaHar Toshkent ko’chasi 06.05.2014y.
127 Issiklik manbai Guliston sh. 4 mavze 06.05.2014y.
128 Guliston 2535-sonli avtojamlanma Guliston shahri Toshkent kuchasi, 12 uy 06.05.2014y.
129 MTP xududiy birlashmasi Maxmud Koshgariy, 42 06.05.2014y.
130 Surxondaryo ozik-ovkat mollari A.Xidoyatova, d. 1 06.05.2014y.
131 Surxondaryo xududiy elektr tarmoklari korxonasi g.Termez, ul. Xakim at-Termiziy, 10 06.05.2014y.
132 Sharg’unko’mir Sharg’un shahri, A.Ikramov ko’chasi, 50-uy 06.05.2014y.
133 Surxondaryokitobsavdo  Termiz sh.,  Alisher N 06.05.2014y.
134 1-sonli ShSZ Sharg’un sh., A.Ikramov ko’chasi, 50-uy 06.05.2014y.
135 Denov kinovideo Denov sh. Sh Rashidov kuchasi (ShARK kinoteatri) 06.05.2014y.
136 Alpomish   06.05.2014y.
137 Tadbirkorlar markazi Surxondaryo vil, Denov sh.,Farruxiy kuchasi, 1 06.05.2014y.
138 Almalыkskiy gorno- metallurgicheskiy kombinat 110100, Toshkent viloyati, OlmaliQ shahri Amir Temur ko’chasi 53 uy 06.05.2014y.
139 Bekobodstement 110503 Bekobod shahri, IstiQlol, 20 06.05.2014y.
140 OHangaronshifer 110301, Oxangaron shahri, Promzona 06.05.2014y.
141 Uzbekskiy metallurgicheskiy kombinat 110502, Toshkent viloyati, Bekobod shahri, Sirdaryo, 20 06.05.2014y.
142 Toshkent viloyati "MTP birlashmasi" Toshkent shahri,   Farxod ko’chasi, 52 06.05.2014y.
143 ChirchiQ transformator zavodi pl.Elektromashinostroitelnaya,1. 06.05.2014y.
144 Uzbbekkumir 100011, Toshkent-11, Markaz-14,27 110200, Angiren shahri, IstiQlol ko’chasi 1 uy 06.05.2014y.
145 Yangi Angren issiklik elektr stansiyasi 110313, Toshkent viloyati, Nurobad Qo’rg’oni 06.05.2014y.
146 Angren issiklik elektr stansiyasi 110200, Toshkent viloyati Angren shahri Toshkent ko’chasi 4 uy 06.05.2014y.
147 Toshkent elektr tarmoklari 100084, Toshkent shahri, Yunisobot tumani, Osiyo ko’chasi, 42 06.05.2014y.
148 Tashkentskoe territorialnoe OAJ "Kishlokxujalikkimyo" 702029, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, IssiQxona kombinati 1-uy 06.05.2014y.
149 Uzbekgeofizika 111227, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Geofizika shaHarchasi, 06.05.2014y.
150 AK "Uzneftegazmash" Toshkent viloyati, ChirchiQ shahri, Mendeleev ko’chasi 8-uy 06.05.2014y.
151 SanoatQalinQog’ozsavdo 702500, Toshkent viloyati, Angren shahri, GulboQ Qishlog’i 06.05.2014y.
152 O’zbekiston kattik kotishmalar va utga chidamli metallar kombinati g.Chirchik, ul.Xaydarova, 1 06.05.2014y.
153 Chirchikkishlokmash 111714, Toshkent viloyati, ChirchiQ shaHar-14, Navoiy ko’chasi-92 06.05.2014y.
154 Dalvarzin ta’mirlash zavodi Toshkent viloyati, Bekobod tumani, Dalvarzin QFY Mavlonov F/U 06.05.2014y.
155 Kichkintoy 702814, Toshkent viloyati, Yangiyo’l shahri, Nizomiy ko’chasi 16 uy 06.05.2014y.
156 Dustobod tajriba mexanika zavodi Toshkent viloyati, QuyichirchiQ tumani, Dustabot shahri, OQQorg’on ko’chasi, 1uy 06.05.2014y.
157 Chirchik gusht-sut savdo 701120, Toshkent viloyati, Bo’stonliQ tumani, Ozodbosh Qo’rg’oni Navruz ko’chasi 1uy 06.05.2014y.
158 Olmalik gusht-sut savdo 110100, Toshkent viloyati, OlmaliQ shahri, 06.05.2014y.
159 Muxandis Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Oltin tepa ko’chasi 5 uy 06.05.2014y.
160 Zilol Toshkent viloyati, O’rtachirchiQ tumani, Tuyabug’iz Qo’rg’oni, Navoiy  ko’chasi,  24 uy 06.05.2014y.
161 Toshkent gidromexanizastiya kurilish boshkarmasi 702860, Toshkent viloyati, Chinoz shahri, Gulzorobod ko’chasi 37 uy 06.05.2014y.
162 Toshkent temir-beton buyumlari zavodi 111511, Toshkent viloyati O’rtachirchiQ tumani, Tuyabug’iz Qo’rg’oni 06.05.2014y.
163 Keles sharob 111105, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Keles shahri, O’zbekiston ko’chasi 14 uy 06.05.2014y.
164 Shark Toshkent viloyati, Qibray tumani, May QFY 06.05.2014y.
165 Nur Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Nazarbek Qo’rg’oni 06.05.2014y.
166 AK "Dori-Darmon" 100021 Shayxontoxur tum.,Oxunboboev maydoni 21-uy 06.05.2014y.
167 AK "Uzavtosanoat" 100007 M.Ulugbek tum.,X.Abdullaev kuchasi 30 uy 06.05.2014y.
168 AK "Uzdonmaxsulot" Mirobod tum.,shahrisabz kuchasi 36-uy 06.05.2014y.
169 ToshshaHartransxizmat Toshkent sh, A. Temur ko’chasi, 6 uy 06.05.2014y.
170 Uzmaxsusmontajkurilish 100017, g.Tashkent, ul. Amir Timur, 25  06.05.2014y.
171 Uzyog’ochQog’ozsavdo Chilonzor tum., k.Sharipov kuchasi,50 06.05.2014y.
172 Uzkimyopolimersavdo Chilonzor tum., k.Sharipov kuchasi,50 06.05.2014y.
173 Uzeltexsanoat 100047, g. Tashkent, ul. A.Temura, 13 06.05.2014y.
174 Paxtasanoat Ilmiy Markazi 100070 Yakkasaroy tum.,SHOTA RUSTAVELI KO'CHASI 8-UY 06.05.2014y.
175 Ozik-ovkat mollari Xamza tum.,Altыnkul  kuchasi,115 06.05.2014y.
176 Shifobaxsh buloQ Yunusobod tum, Buzsuv kuchasi 1 06.05.2014y.
177 Boshtransloyixa 1000060, Toshkent sh., Nukus ko’chasi, 23a -uy 06.05.2014y.
178 "Uzbekengilsanoat" AJ 100045 Yakkasaroy tum.,Bobur kuchasi 45-uy 06.05.2014y.
179 Gidroproekt Toshkent sh, 100100 Yakkasaroy tum,Bobur kuchasi 20 uy 06.05.2014y.
180  "Uzbekenergo" AJ 100000 Mirzo Ulugbekskiy r-n, ul.Istiklol,6 06.05.2014y.
181 Kishlokenergoloyixa Toshkent sh., Hamza tumani, M. Ashrafiy 1-muyilish ko’chasi. 9 uy 06.05.2014y.
182 Uzbekgidroenergokurilish Shayxontaxur tum.,Havoi kuchasi 22-uy 06.05.2014y.
183 Toshkent issiklik elektr markazi 100164 M.Ulugbek tum.,Yalangoch mavzesi 06.05.2014y.
184 Toshkent shaHar elektr tarmoklari korxonasi 100084, Osiyo kuchasi, 42-uy 06.05.2014y.
185 Gidromaxsuskurilish 100011 Shayxantaxurskiy r-n, ul.Navoyi,22 06.05.2014y.
186 "Uzkimyosanoat" AJ 100011 Shayxontaxur tum.,Havoi kuchasi 38-uy 06.05.2014y.
187 Tashgiprogor Shayxontaxur tum,Havoi kuchasi, 40-uy 06.05.2014y.
188 ToshuyjoyLITI 100031 Yakkasaroy tum,M.Yakubova kuchasi 43 uy 06.05.2014y.
189 Uzogirsanoatloyixa 1000000 M.ulugbek tum., MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI, 88-UY 06.05.2014y.
190 "Shark" IPAK 100000 Yunusobad tum, Buyuk Turon d.41 06.05.2014y.
191 Uzsuvloyixa Shayxontaxur  tum., SHAYXONTOXUR KO'CHASI, 1-A-UY 06.05.2014y.
192 Teleradiokanal "Eshlar" 100011 Shayxontaxur tum.,Navoi kuchasi,69 06.05.2014y.
193 AK "Uzneftmaxsulot" M.Ulugbek tum., Durmon yuli kuchasi, 143-uy 06.05.2014y.
194 AK "Uzneftgazkazibchikarish" Yunusobod tum., A Timura kuchasi 66 06.05.2014y.
195 AK "Uztransgaz" 100037 Yakkasaroy tum.,Yusuf Xos Xojib kuchasi 31a uy 06.05.2014y.
196 NXK "Uzbekneftgaz" Xamza tum.,Istikbol kuchasi 21 uy 06.05.2014y.
197 Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-chikitlarini tayyorlash va kayta ishlash zavodi Sirgali tum., Sanoat xududi 06.05.2014y.
198 Gazavtomatika Uchtepa tum..Zargarlik kuchasi ,10A 06.05.2014y.
199 O’zbekiston Respublika tovar xom ashyo birjasi 100090 Yakkasaroy tum.,.Bobur kuchasi,77 06.05.2014y.
200 Sovplastital Chilanzor tum,.Bunyodkor kuchasi 29A 06.05.2014y.
201 Mulk-sarmoya brokerlik uyi Mirobod tum.,Buxaro kuchasi, 10-uy 06.05.2014y.
202 SP "UzPetrol" 100000 ul.Rokat Bashi,2/4 06.05.2014y.
203 Markaziy Ippodrom Chilonzor tum., Bunyodkor kuchasi 156 06.05.2014y.
204 Elsis-savdo Mirobod tum, Buxoro kuchasi,10 06.05.2014y.
205 RFB "Toshkent" 100047 Mirabadskiy r-n, ul.Buxoro,10 06.05.2014y.
206 Uzkishlokxujalikmashlizing Toshkent sh., Abay ko’chasi, 4a uy 06.05.2014y.
207 "O’zbekiston" dam olish-soglomlashtirish Xamza tum.,S.Azimova kuchasi 65 06.05.2014y.
208 Toshkent issiklik markazi Toshkent sh, Yakkasaroy tum.,Babur kuchasi 58 uy 06.05.2014y.
209 Xalk iste’mol tovarlarining respublika kurgazma-yarmarka savdosi markazi Shayxantaxur tum., Beruni kuchasi 41 06.05.2014y.
210 XK "Uzvinosanoat-xolding" Shayxantaxur tum., Abay kuchasi 6 06.05.2014y.
211 Uzpaxtamash 100077 M.Ulugbek tum.,Tulpan berk kuchasi,92-uy 06.05.2014y.
212 Toshkent traktor zavodi 100142 M.Ulugbek tum.,Buyuk Ipak Yuli kuchasi 434 uy 06.05.2014y.
213 Toshkent shaxar yul kurilish va ta’mirlash tresti 100005 Mirabadskiy r-n , ul.Xamal,29 06.05.2014y.
214 Uzagrosanoatmashxolding 100142 g.Tashkent, Mirzo Ulugbekskiy rayon, ul. Buyuk Ipak yuli 434. 06.05.2014y.
215 Kurilish birlashmasi 100142, g.Tashkent, M.Ulugbekskiy r-n, ul.Sultaniya,15a  06.05.2014y.
216 BLKTB Mevasabzavot Chilonzor tum.,Turob Tula kuchasi tup.Vodnыy ,6B 06.05.2014y.
217 Tosh kommunal ta`minot 100146 Xamza tum.,Chashma kuchasi 3 06.05.2014y.
218 Tog`-geologiya jamlama ekspediciyasi Yakkasaroy tum., Mirakilov kuchasi, 68A, 100070 06.05.2014y.
219 Madaniy mollari Xamza tum., Shaxsanam kuchasi 5 06.05.2014y.
220 Toshtemiryulloyixa Mirobod tum.,T.Shevchenko kuchasi 7 06.05.2014y.
221 Sirkechi Tashtekstil Yakkasaroy tum.,U.Nosira kuchasi 53B 06.05.2014y.
222 Uzpulatkurilmaloyixa Mirobrd tum.,.shahrisabz kuchasi 42, 100060 06.05.2014y.
223 UzGIP Shayxontaxur tum.,Navoiy kuchasi 44 06.05.2014y.
224 Yul-loyixa byurosi 100000, M.Ulugbek tum., pr.Mustakillik, 68A, 06.05.2014y.
225 Uzbekkommunalloyixakurilish Yunesabad tum.,.Niyazbek yuli,1 06.05.2014y.
226 Uzgazloyixa 1000020, Shayxontaxur tum.,.Beruniy kuchasi- 83, 06.05.2014y.
227 Uztibloyixa M.Ulugbek tum.,Maraimov kuchasi  11 06.05.2014y.
228 Suvsanoatfuqaroli 100021, Shayxontaxur tum.,.Navoi kuchasi 44 06.05.2014y.
229 Kishlokkurilishloyixa 100128, g.Tashkent, Shayxontaxur r-n, ul. Kadыri 7 06.05.2014y.
230 Uzagrosanoatloyixa Mirobod tum, shahrisabz kuchasi 16A, 100015 06.05.2014y.
231 Uzengsanoatloyixa 10047 Xamza tum., shahrisabz kuchasi 85 06.05.2014y.
232 Otel "Uzbekiston"  100047 M.Ulugbek tum, Musaxanov kuchasi  28 06.05.2014y.
233 Tarixiy yodgorlik ta’mirlash Shayxontaxur tum.,.Kadыri kuchasi 7 06.05.2014y.
234 Elsis Kliring Mirobod tum,.Buxoro kuchasi10 06.05.2014y.
235 Tayyorlovsavdo Almazor tum.,M.Sadiev kuchasi, 88 06.05.2014y.
236 Ko`chmas mulk va sarmoyalar agentligi Yunusobod tum., Amir Temur shox kuchasi,24 06.05.2014y.
237 Dioksid biznes  ul.Chirchik buyi14A 06.05.2014y.
238 Druppa-dizayn KK   06.05.2014y.
239 Coca-Cola ichimligi O’zbekiston,  LTD ChSI 100033, Toshkent sh., Oltintopgan, 40-uy 06.05.2014y.
240 Binokor KK Bektemirskiy r-n, pos.Binokor, ul.Ziroat-4 06.05.2014y.
241 M.Ulugbek tumani kommunal ta’mirlash-avariyani tiklash xizmati M.Ulugbek  tum., M.Yusuf,56 06.05.2014y.
242 Marotrans Bektemir tum, Ostanov kuchasi,2 06.05.2014y.
243 O`zshaharlararoavtotrans 100121 Yakkasaroy tum., Yakkasaroy kuch.,5Toshkent sh. 06.05.2014y.
244 TashORMZ  100044 Sergeli tum., Oltin Vodiy kuch.,29 06.05.2014y.
245 Xamza tumani kommunal ta’mirlash-avariyani tiklash xizmati Xamza tum.,Majnuntol 5 06.05.2014y.
246 Mirobod tumani kommunal ta’mirlash-avariyani tiklash xizmati Toshkent sh., Mirobod tum., Kuylik 4-mavze 50-uy 2-xona 06.05.2014y.
247 Uchtepa tumani kommunal ta’mirlash-avariyani tiklash xizmati   06.05.2014y.
248 SP "Stroyservis" Sirgali tum.,Yakubov kuchasi 50 06.05.2014y.
249 Issiqlikquvvatta`mir Yakkasaroy tum.,.Bobur kuchasi 53, 100100 06.05.2014y.
250 Yakkasaroy tumani kommunal ta’mirlash-avariyani tiklanish xizmati Yakkasaroy tum.,.Askiya kuchasi 29 06.05.2014y.
251 4-son ta`mirlash qurilish yig`ish boshqarmasi Sirgali tum., s.Talipova kuchasi,3 06.05.2014y.
252 KRAVS Bektemirskogo r-na Bektemir tum., X.Boykaro kuchasi 35A 06.05.2014y.
253 KRAVS Chilanzarskogo r-na Chilonzor tum., 8 daxa, 19 uy 06.05.2014y.
254 KRAVS Sergeliyskogo r-na Sirgali tum., Sputnik-10, 62 06.05.2014y.
255 Central Asia Megastar 100028, Toshkent sh., XalQaro aeroport, 3-Qavat, 354-360 xonalar 06.05.2014y.
256 "Biznes-Daily media" noshirlik uyi Toshkent shahri, O’zbekiston shoH ko’chasi, 55-uy 06.05.2014y.
257 Kitobsavdo Shayxantaxur tum., Navoi ko’chasi,30-uy 06.05.2014y.
258 Toshkent otchopari Toshkent sh, 100161,Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko’chasi,  47-uy  (ijarada turadi) UP Gazchi trans 06.05.2014y.
259 Kvarst ul.Mustakillik, 2a 06.05.2014y.
260 MTP birlashmasi Farg’ona shaxar, Komus ko’chasi, 40 06.05.2014y.
261 Fargona gusht-sut savdo Margilon sh. Yangi Farg’ona-1 06.05.2014y.
262 Fargona issiklik elektr markazi g.Fergana ul.Sanoat-40 06.05.2014y.
263 Farg’onaazot Fargona shaxar Sanoat-222 06.05.2014y.
264 Kokandskiy superfosfatnыy zavod Kukon sh.Davronbek 87 uy 06.05.2014y.
265 Kukonspirt Kukon shaxar MuQimiy shaHarchasi 06.05.2014y.
266 Margilon ta’mirlash mexanika zavodi Qo’shtepa t Chimkent Qishlog’i-154 06.05.2014y.
267 Fargona obodonchilik Fargona sh. MustaQillik 310 a 06.05.2014y.
268 Rishton bosh pillaxona Rishton t. Roshidoniy kuchasi 255 06.05.2014y.
269 Fargona pilla naslchilik Farg’ona shaxar, Madaniyat ko’chasi, 51 06.05.2014y.
270 Dang’ara tumani Uray Dang’ara tun. TaypoQ KFY,  Xo’ja Qiishlog’i 06.05.2014y.
271 Marg’ilon kitob savdo Farg’ona vil., Marg’ilon shahri 06.05.2014y.
272 Fargonaulgurjisavdo Farg’ona sh Komilova-19 06.05.2014y.
273 Kukon energo markaz Qo’Qon sh. Turkiston 25 06.05.2014y.
274 Bag’dod pillaxona Bag’dod tum., Bag’dod shaHarchasi, OQ oltin ko’chasi 06.05.2014y.
275 Akbarobod mebel Farg’ona vil., Quva tumani 06.05.2014y.
276 Farg’ona shaHar 64-Avtokorxona Farg’ona shahri 06.05.2014y.
277 Kirguli issiklik manbai Farg’ona shaxar, Stannikov ko’chasi, 15a 06.05.2014y.
278 MaHaliy sanoat Farg’ona vil., Marg’ilon shahri 06.05.2014y.
279 Bogdod tumanlararo moddiy-texnika ta’minot Bogdod tumani Orzu ko’chasi 46-uy 06.05.2014y.
280 Fargona pivo Farg’ona sh., Murabbiylar ko’chasi, 4-uy 06.05.2014y.
281 Buvayda Yangikurgon pilla Buvayda t. YangiQo’rg’on Qishlog’i 06.05.2014y.
282 Xorazm elektr tarmoklari Urganch sh. Xonka kuchasi, 36/1-uy 06.05.2014y.
283 XorazmsuvQurilish Urganch sh., Sanoatchilar ko’chasi, 1-uy 06.05.2014y.
284 Xorazm issiklik manbai Urganch sh. A.Temur kuchasi, 163-uy 06.05.2014y.
285 Suvokava Urganch sh. A.Qodiriy kuchasi, 96-uy 06.05.2014y.
286 Yangiarik MTP YangiariQ tumani, YangiariQ ko’chasi, 1-uy 06.05.2014y.
287 Xazarasp MTP Xazarasp tumani, Sh.Rashidov ko’chasi, 72-uy 06.05.2014y.
288 Xiva MTP Xiva tumani, Eski Qiyot maHallasi 06.05.2014y.
289 Shovot MTP Shovot tumani, Usto SodiQ kuchasi, 2-uy 06.05.2014y.
290 Xorazm MTP birlashmasi Urganch sh. Xonka kuchasi, 36/2-uy 06.05.2014y.
291 Urganch ipak kurti tuxumi Urganch sh. Al-Xorazmiy kuchasi, 202-uy 06.05.2014y.
292 Urganch gusht Urganch t-n Chotkupir kishlogi 06.05.2014y.
293 3-son KMP Urganch sh. Sanoatchilar kuchasi 06.05.2014y.
294 Xorazm Sarbon Urganch sh., Sanoatchilar ko’chasi, 9-uy 06.05.2014y.
295 Buyuk karvon Xonka tum., Shirok ko’chasi, 58-uy 06.05.2014y.
296 Mirziyoev Shavkat Miromonovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi raisi 24.07.2006y.
297 Zakirov Botir Irkinovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 24.07.2006y.
298 Gafarov Sayfitdin Xafizovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 24.07.2006y.
299 Mirzaev Mubin Muxiddinovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 24.07.2006y.
300 Usmanov Anvar Akramovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 24.07.2006y.
301 Fayzullaev Shokir Nasibullaevich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 31.12.2015y.
302 Yuldashev Abdusalom Abdukaxxarovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Kuzatuv kengashi a’zosi 24.07.2006y.
303 Ramatov Achilboy Jumaniyazovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Boshqaruv raisi 23.10.2002y.
304 Dexkanov Davron Tulkunovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Boshqaruv raisining birinchi o’rinbosari 26.01.2012y.
305 Ikramov Ravshan Xursanovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Boshqaruv raisining o’rinbosari 17.03.2016y.
306 Qadirov Erkin Shuxratovich O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri Boshqaruv raisining o’rinbosari 17.03.2016y.
307 O’zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish Davlat qo’mitasi qoshidagi Davlat aktivlarini boshqarish markazi O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, O’zbekiston shox ko’chasi, 55-uy Emitent ustav jamg’armasining 20% dan ortig’iga ega 25.01.2002y.
  308 “Toshtemiryo'lloyixa”  ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 17.11.2009y.
309 “Temiryo'lta'min” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Serg’ali tumani,  Proektnaya ko'chasi, g-24. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 19.11.2009y.
310  “Shoshtrans” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri,  Mirobod tumani, T. Shevchenko ko'chasi, 7-uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 10.07.2009y.
311 “Temiryo'lfarmastiya” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani ,  Qodirova ko'chasi, 45-uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 27.05.1999y.
312  “Yo'l elektr-mexanik ustaxonalari” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Xamza tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13a uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 27.12.2009y.
313  “Lokomotiv” PFK ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, A. Adilxodjaev ko'chasi, 1- uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 15.02.2002y.
314  “Samarqand fuqarolar inshoatlari qurilishi” ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Samarqand viloyati, Samarqand shahri, depo ko'chasi, 79 b uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 26.07.2005y.
315 “boshtransloyixa” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, nukus ko'chasi, 23a uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 19.12.2002y.
316  “Toshkent yo'lovchi vagonlarni qurish va ta'mirlash zavodi”  aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, X.Umarov ko'chasi,  8-uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 16.09.2002y.
317 “O'ztemiryo'lkonteyner”  aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg’ona yo'li ko'chasi, 13/11 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 18.09.2002y.
318  “O'zvagonta'mir” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Elbek ko'chasi, 8 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 24.09.2002y.
319 “O'ztemiryo'lyo'lovchi”  aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, usmon nosir ko'chasi, 2 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 15.10.2002y.
320  “Yo'lreftrans” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahri,  guliston ko'chasi, 351 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 05.10.2002y.
321  “O'zelektroterm”  aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi, Namangan viloyati, Namangan shahri, 8- mart ko'chasi, 3uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 09.09.2013y.
322 “Urganch ekskavator”  aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Sanoat ko'chasi, 1-uy kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 09.09.2013y.
323 “UzXCMG” ma'suliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Sanoat ko'chasi, 1-uy kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 06.02.2014y.
324  “Granit” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi, Samarqand viloyati, Paxtachi tumani, Ziyoviddin shaharchasi. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2010y.
325  “Eyvalekmaxsustemirbeton” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi, Toshkent viloyati,  Eyvalek shaharchasi. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 03.08.2006y.
326  “Mexmost” aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Serg’ali tumani, Janubiy sanoat zonasi. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 19.10.2010y.
327 “Avtosanoat” AK O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri kompaniya kengashining uchdan bir qismini tashkil etuvchi ayni bir shaxslar mazkur yuridik shaxs kuzatuv kengashining uchdan bir qismini tashkil etadi. 06.05.2014y.
328 “O'zavtoyo'l” AK O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri
329 “Toshkent” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, turkiston  ko'chasi, 7 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
330 “Buxoro” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  buxoro viloyati, kogon shahri, zebiniso ko'chasi, 2 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
331 “Qo'qon” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Farg’ona viloyati, Қo'қon shahri, Shoxruxobod ko'chasi, 11 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
332 “Termiz” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Abu Ali ibn Sino ko'chasi, 70 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
333 “Qarshi” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, O'zbekiston ko'chasi, 8 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
334 “Qo'g’irod” mintaqaviy temir yo'l uzeli unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Qoroqalpog’iston respublikasi, Qo'ng’irod shahri, O'zbekiston ko'chasi 76 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
335 “O'zbektemiryo'lekspedistiya”  unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, t. Shevchenko ko'chasi, 8 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
336 “Rels payvandlash poezdi -14” unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
337 “Ko'prikqurilish” tresti unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bog’iston ko'chasi, 10 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
338 “Energomontaj poezdi-1” unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Tolimorjon ko'chasi, 10 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
339 “Maxsus қurilish-montaj poezdi-406” unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bextereva ko'chasi, 113/10 kompaniya jamiyat ustav jamg’armasi-ning 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
340 “O'ztemiryo'lqurilishmontaj” unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani,
Bextereva ko'chasi, 113/10
kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.
341 “O'ztemiryo'lmashta'mir” unitar korxonasi O'zbekiston respublikasi,  Toshkent shahri, Mirobod tumani, Qodirova ko'chasi, 64 uy. kompaniya jamiyat ustav jamg’armasining 20 foizidan ortig’iga ega. 06.05.2014y.

Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi